Regulamin korzystania z usług Wrzos Studio Paznokci:

§1

Klienci salonu Wrzos Studio Paznokci są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem świadczenia usług przed rozpoczęciem zabiegu oraz do przestrzegania jego postanowień.

Skorzystanie z usługi wykonanej we Wrzos Studio Paznokci oznacza akceptację regulaminu bez konieczności jego podpisania.

§2

Salon kosmetyczny Wrzos Studio Paznokci powiązany ze stroną internetową www.wrzospaznokcie.pl , właścicielem firmy jest Alicja Czuwaj, NIP 945 22 26 954 ; REGON 383117290 e-mail wrzospaznokcie@gmail.com

§3

Godziny otwarcia Salonu: 10:00 – 20:00 od poniedziałku do piątku pod adresem ul. Krowoderskich Zuchów 14, 31-272 Kraków. Wrzos Studio Paznokci jest zamknięte w dni świąteczne oraz ustawowo wolne od pracy. Salon Wrzos Studio Paznokci zastrzega sobie prawo do wydłużenia lub skrócenia czasu otwarcia.

Istnieje możliwość dopasowania godziny wizyty na życzenie Klientki/Klienta. Przed godzinami pracy Salonu lub po zamknięciu za dodatkową opłatą plus 20%.

Kontakt z Salonem jest możliwy w godzinach jego pracy.

Wszelkie skargi, wnioski, reklamacje oraz inne prosimy kierować na adres korespondencyjny: Wrzos Studio Paznokci Alicja Czuwaj, ul.Radzikowskiego 100c/28, 31-315 Kraków lub osobiście w Salonie pod adresem ul.Górna 5, 30-094 Kraków, w godzinach pracy Salonu.

§4

Rezerwacji można dokonać poprzez stronę Wrzos Studio Paznokci na Facebooku za pomocą przycisku “Zarezerwuj teraz” lub telefonicznie pod numerem 516 200 918.

§5

Maksymalne spóźnienie do 15 minut, o którym koniecznie trzeba poinformować – jednak Wrzos Studio Paznokci zastrzega sobie prawo do wykonania niepełnej stylizacji w zależności od umówionej usługi, tj. bez zdobień, sama baza/żel (bez koloru), jeden kolor itp, lub ustalenia innego dogodnego terminu w innym dniu.

Prosimy również o nie przychodzenie wcześniej niż 10 minut przed umówioną wizytą (w tym czasie może się odbywać nasza przerwa, na posiłek, toaletę, zdezynfekowanie stanowiska itp.)

§6

Reklamacje uwzględniane są do 5 dni od wykonanej usługi i nie obejmują uszkodzeń mechanicznych z winy klientki m.in. Zerwanie, odkrojenie, uderzenie itp. W późniejszym terminie reklamacja nie będzie uwzględniana.

Podstawą do złożenia reklamacji jest dostarczenie dowodu w postaci oryginału paragonu fiskalnego lub innego dowodu zapłaty za usługi (potwierdzenie przelewu, wydruk za płatność kartą, potwierdzenie przez pracownika sprzedaży usługi czy towaru). W przypadku braku oryginału paragonu fiskalnego konieczne jest udowodnienie zakupu reklamowanej usługi czy towaru.

§7

Niewstawienie się na wizytę skutkuje opłatą w wysokości 50% kwoty umówionej, nieodbytej usługi w ciągu 7 dni na numer konta: 39 1140 2004 0000 3202 7869 9575

Nie opłacenie kosztów nieodbytej usługi skutkuje permanentnym wykreśleniem z listy Klientek/Klientów oraz postępowaniem egzekucyjnym.

Minimalny czas odwołania lub przełożenia wizyty na inny termin to 48h przed wizytą.

Nie dotyczy nagłych wypadków losowych.

Odwołanie zabiegu może nastąpić poprzez powiadomienie telefoniczne, sms lub przez pośrednictwo Strony Wrzos Studio Paznokci na Facebooku. Próba połączenia telefonicznego musi być skuteczna, tzn. odebrane połączenie telefoniczne przez pracownika gabinetu pod numerem 516 200 918. Nieskuteczne próby kontaktu nie będą uznane.

§8

W trosce o nasze jak i Klientek/Klientów bezpieczeństwo prosimy o nie przychodzenie na wizytę w złym stanie zdrowia (przeziębienia, grypy, wirusy, choroby zakaźne, zakażenia itp.) W takiej sytuacji bezwzględnie odmawiamy wykonania usługi. W przypadku pojawienia się na wizycie bez wcześniejszego odwołania danego terminu Klient/Klientka jest zobowiązany/a opłacić 50% nieodbytej usługi.

Klienci/Klientki przed rozpoczęciem zabiegu mają obowiązek powiadomienia pracownika o wszelkich dolegliwościach mogących stanowić przeciwwskazanie do przeprowadzenia zabiegu kosmetycznego (Klienci/Klientki są w szczególności zobowiązani/ne do poinformowania o: chorobach układu krwionośnego, limfatycznego, neurologicznego, psychicznego, skóry, kostnego, w szczególności: stanach zapalanych w fazie ostrej, przebytej żółtaczce, zarażeniu wirusem HIV i innymi wirusami).

Zatajanie chorób, schorzeń, lub odmiennych stanów skutkuje wzięciem przez Klienta/Klientki na siebie odpowiedzialności za zdrowie. W przypadku zatajenia wspomnianych informacji pracownicy Salonu są zwolnieni z odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje. Klienci/Klientki zobowiązani/ne są także do poinformowania pracownika Salonu o ewentualnym pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania zabiegów.

§9

Zabiegi związane z naruszeniem ciągłości tkanek wykonuje się w sterylnych rękawiczkach jednorazowego użycia, fartuchu i maseczce. Do zabiegów wykorzystuje się sterylne i jednorazowe: drewniane patyczki, rękawiczki, ręczniki, waciki, pilniki, gaziki, serwety, które po użyciu podlegają utylizacji zgodnie z przepisami o niebezpiecznych odpadach medycznych. Narzędzia kosmetyczne wielokrotnego użytku: cążki, nożyczki, radełka, frezy po zabiegu poddawane są dezynfekcji zgodnie z instrukcją użytkowania narzędzi kosmetycznych wielokrotnego użytku z użyciem autoklawu klasy medycznej (klasa B). Stoły, blaty, fotele, podłogi dezynfekowane są środkami do dezynfekcji powierzchni o szerokim spektrum działania.

§10

Administratorem danych osobowych jest Wrzos Studio Paznokci Alicja Czuwaj z siedzibą w Krakowie, przy ulicy ul. Krowoderskich Zuchów 14, 31-272 Kraków. Rezerwacja terminu jest równoznaczna ze zgodą na przechowywanie danych osobowych w celu obsługi wizyty. Wrzos Studio Paznokci nie przetwarza danych osobowych Klientki/Klienta.

§11

Klientka/Klient umawiając się na zabieg zobowiązana/y jest to podania prawdziwego imienia, nazwiska, oraz aktualnego numeru telefonu. W przypadku, gdy tożsamość lub wiek Klienta będzie podlegała wątpliwościom obsługa Salonu, jest upoważniona do poproszenia o okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

§12

Salon nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki w gabinecie. Za uszkodzenia bądź zniszczenia dokonane przez dzieci lub młodzież odpowiedzialność ponoszą rodzice, bądź ich prawni opiekunowie.

Klient/Klientka ponosi odpowiedzialność finansową za świadome uszkodzenie bądź zniszczenie wyposażenia gabinetu kosmetycznego.

Salon nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez nadzoru. Jeśli Klient/Klientka nie zgłosi się pod odbiór rzeczy, zostaną one przekazane do Biura Rzeczy Znalezionych w terminie 7 dni pod adresem ul.Świętego Wawrzyńca 13/14, 31-060 Kraków.

§13

Ceny zawarte w cenniku (Facebook) i na stronie internetowej nie są ofertą handlową w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego i Wrzos Studio Paznokci zastrzega sobie prawo do ich zmiany.

Wrzos Studio Paznokci zastrzega sobie prawo do zmian i modyfikacji niniejszego regulaminu.

Wszelkie sprawy nieuwzględnione w regulaminie gabinetu będą zawsze rozpatrywane z chęcią osiągnięcia kompromisu i porozumienia satysfakcjonującego obie strony, tj. Klientów/Klientek i Salon.

W sprawach nieuregulowanych w regulaminie rozstrzygają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.